KPT Lojistik

STOK TAKİBİ

Stok Takibi

Stokların miktar, kalite ve lokasyon olarak planlaması ve kontrolü anlamını taşıyan stok yönetimi, tedarik zinciri içerisindeki lojistik faaliyetlerin "akıl merkezi" sayılabilir.

KPT Lojistik zincirin her halkasında ortaya koyduğu farklılığı stok yönetiminde de gerçekleştirmektedir. Malzemeye ait stok kayıtları alındığı ilk andan itibaren oluşturulur ve depolardaki tüm malzeme hareketleri izlenir ve kaydedilir.