KPT Lojistik

DEPO İÇİ HİZMETLERİMİZ

Depo İçi Hizmetlerimiz

Günümüzde depolar sadece malların saklanması ve korunması amacının dışında bir takım katma değerli hizmetlerin verildiği, müşteriye hızlı ulaşımın sağlandığı merkezler haline gelmiştir. Depolama hizmetlerimiz sıfir hatalı envanter yönetimini sağlamak, toplam operasyonel maliyetleri düşürmek ve mal akışını hızlandırmak için tedarik, dağıtım ve lojistik faaliyetlerini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.

Emtianın gelmesiyle depoların içerisinde müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla şu hizmetler verilmektedir:

Mal Kabulü
Elleçleme
Stok Takibi ve Raporlaması
Sipariş Hazırlama
Evrak Düzenleme
Yükleme