KPT Lojistik

EVRAK DÜZENLEME

Evrak Düzenleme

Depodan ürün sevkiyatında ürün sahibi firmanın yasal olarak düzenlemesi gereken evraklar, firma yetkilendirmesi ile onun adına düzenlenmektedir. Bu sayede günde birkaç evrak düzenlemek için gereksiz firma personeli istihdamından tasarruf sağlanmaktadır.