KPT Lojistik

PERSONEL TEMİNİ VE YÖNETİMİ

Personel Temini ve Yönetimi

Müşterilerimizin özellikle geçici dönemli proje çalışmalarında kullanılmak üzere nitelikli ve/veya niteliksiz iş gücü ihtiyaçları proje kapsamında değerlendirilmekte ve gerekli kısa dönemli çalışmalar organize edilmektedir.